Skip to main content

華為 Huawei將會在3月23日舉行新產品發佈會,屆時除了會有 Huawei P60系列及 Huawei Mate X3 摺機外,還會多款新週邊產品推出。

新手機主打

華為 Huawei 新產品發佈會目前預料會發佈 P60 系列及 Mate X3 摺疊手機。不過,現時華為受到美國制裁限制,市場推測 P60 系列手機還有機會上市,至於後者 Mate X3 或會因缺乏晶片未能上市。同場發佈會現時傳還會發佈 華為 FreeBuds 5 ( Huawei FreeBuds 5 ) ,華為 Watch 4 ( Huawei Watch 4 ) 及華為手環 B7 ( Huawei Band B7 )。

Leave a Reply