Skip to main content

Samsung Galaxy S22 系列香港已經開放預訂,不過有多款型號及顏色由 Samsung 香港官方網站獨家發售,包括最高階版本 1TB 及部份顏色版本。Galaxy S22 Ultra 1TB 及霧光白。

香港官網獨家

Samsung Galaxy S22 系列香港昨日正式開放預訂,3月4日正式發售。雖然系列有不同型號,但有6款型號僅可以在香港官方網詀購買。 Galaxy S22 Ultra 共有三款型號及顏色由官方獨家及最入門版本的 Galaxy S22 128GB 霧光黑也由官網獨家發售。

Samsung Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 Ultra 1TB / 12GB 霧光黑
Galaxy S22 Ultra 512GB / 12GB 霧光白
Galaxy S22 Ultra 256GB / 12GB 霧光白

Samsung Galaxy S22 128GB / 8GB 霧光黑

資料來源: Samsung HK

Leave a Reply